/* clarity */ آبیاری قطره‌ای | آبیاری قطره ای هوشمند ارسباران

آبیاری قطره‌ای

مدت زمان مطالعه: ۳ دقیقه

آبیاری قطره‌ای مؤثرترین راه رساندن آب و مواد مغذی برای رشد بیشتر گیاهان به خصوص محصولات زراعی می‌باشد. این روش، آب و مواد مغذی را درست به ریشه گیاه می‌رساند و اگر به اندازه کافی و در زمان مناسب به طوری که هر گیاهی دقیقا چه چیزی را نیاز دارد، صورت بگیرد شاهد رشد بهینه خواهیم بود. این موضوع می‌تواند باعث شود تا ما بازدهی بالاتر محصولات در حالی که در مصرف آب، کود، انرژی و نگهدارنده‌ها صرفه‌جویی شده را تجربه کنیم.

اما چگونه ؟

در روش آبیاری قطره‌ای آب و مواد مغذی در زمین توسط قطره چکان‌ها یا لوله‌های سوراخ‌دار به قسمت ریشه گیاه می‌رسند. هر قطره چکان، قطره های حاوی آب یا کود را درست در ناحیه‌ی ریشه گیاه می‌چکاند و آبیاری به صورت عمقی صورت می‌گیرد که باعث مصرف بهینه و نتیجه دلخواه می‌شود و حتی تا حد قابل توجهی از رشد علف‌های هرز بدلیل نبود آب و رطوبت در قسمت‌های خالی جلوگیری می‌شود.

ترجیح انسان‌ها

آبیاری قطره‌ای نه تنها در مقایسه با روش‌های سنتی سرعت بازگشت سرمایه‌ی بالاتری را دارد بلکه با توجه به آسان‌تر و مؤثر‌تر شدن موجب مدیریت بهتر کار برای ما می‌شود.

  • بازدهی کیفیت بالاتر
  • ذخیره عظیم منابع آب: حداقل تبخیر ، بدون جریان فرار آب، بدون هدر رفت
  • بهره از تمام سطوح زمین: آبیاری برای هر نوع توپوگرافی و هر نوع خاک به صورت یکدست و یکنواخت
  • استفاده مؤثر برای کوددهی و محصولات محافظتی گیاهان
  • روش آبیاری قطره‌ای: کمترین وابستگی به نوع آب و هوا، پایداری بسیار بالا، ریسک کمتر
ترجیح گیاهان

درست مثل انسان‌ها، گیاهان نیز آب و مواد غذایی را در حالت تعادل نیاز دارند. همینطور که انسان نمی‌تواند آب و غذای مورد نیاز یک ماه‌اش را یکجا در یک روز  مصرف کند، گیاهان هم نمی‌توانند. برای همین در روش آبیاری قطره‌ای به همراه هوشمند سازی سیستم، بهتر می‌توان گیاهان را به اندازه مورد نیاز با وعده‌های بیشتر تغذیه کرد و امکان رشد بهینه و محصولات بهتر و بیشتر را فراهم آورد.

گیاهان با روش آبیاری قطره‌ای بهتر رشد و تولید میکنند؟
  • دسترسی بالا به آب و مواد مغذی
  • میزان آب و مواد مغذی متناسب با نیاز پیشرفت گیاه
  • اشباع نشدن و هوادهی خوب خاک
  • جلوگیری از شوری زیاد ناشی از استفاده زیاد کود
  • خیس نشدن شاخ و برگ که باعث بیماری‌های قارچی می‌شود.