/* clarity */ شیربرقی | آبیاری قطره ای هوشمند ارسباران

شیربرقی

مدت زمان مطالعه: ۱ دقیقه

کاربرد در سیستم آبیاری هوشمند

  • شیربرقی‌ سیستم‌های آبیاری هوشمند عموماً با ولتاژ پایین و بدنه پلاستیکی مقاوم تولید می‌شوند.
  • هر شیربرقی از دو قسمت اصلی بدنه و سولنوئید تشکیل می‌شود.
  • بدنه، قسمت مکانیکی و سولنوئید، قسمت الکتریکی شیر می‌باشد.
solenoid valve

سولنوئید

قسمت سولنوئید از طریق جریان الکترومغناطیس برای باز و بسته کردن شیر عمل می‌کند. زمانی که کنترلر فرمان می‌دهد و برق را به شیربرقی می‌رساند، سولنوئید (سیم‌لوله) جریان مغناطیسی یا آهنربایی ایجاد می‌کند و قسمت زبانه‌ی فلزی انتهایی آن را به بالا کشیده و باعث به جریان افتادن آب در قسمت بدنه و در نهایت خط لوله می‌شود.

بدنه

در قسمت بدنه یک دیافراگم وجود دارد که در زمان بسته بودن شیر، فشار پشت دیافراگم اجازه جریان را به آب نمی‌دهد. با روشن شدن شیر و بالا رفتن زبانه سولنوئید فشار معکوس رخ می‌دهد و مسیر جریان آب باز می‌شود.